Concert met psalmkeuzes van de leden van het St. Joris Kamerkoor in de Sint-Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort, o.l.v. Wouter Verhage m.m.v. Ken Gould - voorzang en Diederik Blankesteijn op het Metzger-orgel.

Het boek der Psalmen vormt een van de oudste tekstuele bronnen voor de muziekgeschiedenis. Het boek geeft ons de vroegste informatie over hoe ver voor aanvang van onze jaartelling werd gemusiceerd. Ver ook voor de tijd van het gregoriaans, dat wordt beschouwd als de oorsprong van de klassieke muziek. De psalmen werden (en worden) immers gereciteerd en gezongen in de joodse eredienst.

Tegenwoordig worden de 150 psalmen ingedeeld in vijf kleinere verzamelingen. Het programma volgt dezelfde indeling en maakt een muziekhistorische reis door de tijd langs allerlei manieren van psalm zingen die, binnen de verschillende tradities waarin ze zijn ontstaan, zich elk hebben ontwikkeld tot een volledig eigen muzikale stijl. Zoals het katholieke gregoriaans, het Geneefse Psalter, de Anglicaanse Chant of de Lutherse dubbelkorigheid.

In de joodse traditie heet het boek 'Tehilim', lofliederen. Om zo dicht mogelijk bij de bron daarvan te komen werkte Ken Gould, vaste voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag, mee aan het concert. Hij zong Hebreeuwse psalmen in de vormen zoals tijdens de eredienst.

Omdat het St. Joris Kamerkoor in 2020 35 jaar bestond, hebben de koorleden in de oorspronkelijke opzet een speciale bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit lustrumprogramma door hun favoriete psalm(compositie) aan te dragen. De door de leden uitgekozen stukken gaven dit programma, ook voor onszelf, een extra speciale en diepgaande betekenis. Helaas kon het oorspronkelijk in november 2020 geprogrammeerde concert om de inmiddels bekende reden niet doorgaan, maar vanavond deden we het graag alsnog.

Medewerking aan het concert werd verder verleend door organist Diederik Blankesteijn.

Op het programma stonden:

- Max Janowski (1912-1991): Psalm 19 'Yih'yu l'ratzon’

- gregoriaans Psalm 1 ‘Beatus vir, qui non abiit’

- Cyrillus Kreek (1889-1962): Psalm 1,2 & 3 ‘Õnnis on inimene’

- Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Psalm 22 ‘Mein Gott, warum hast du mich verlassen’

- Gerald Cohen: Psalm 23 'Adonai roi'

- Charles Hylton Stewart (1884-1932): Psalm 23 ‘ The Lord is my Shepherd’

- Ken Gould (*1962): Psalm 39 'Shim'a t'filati’

- Felix Mendelssohn Bartholdy: Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit’

- Orlando Gibbons (1583-1625): Psalm 47 ‘O clap your hands’

- James MacMillan (*1959): Psalm 51 ‘Miserere mei’

- Louis Lewandowski (1821-1894): NumeriBirkat kohanim’

- William Byrd (ca. 1543-1623): Psalm 81 ‘Sing joyfully’

- Johannes Brahms (1833-1897): Psalm 84 ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’

- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Psalm 99 ‘Or est maintenant’

- Hendrik Andriessen (1892-1981): Psalm 100 ‘Jubilate Deo omnis terra’

- Peter Halpern (*1960): Psalm 103 'Enosh kechatzir’

- John Rutter (*1945): Psalm 118 ‘This is the day’

- Herbert Howells (1892-1983): Psalm 121 ‘I will lift up my eyes to the hills’

- Yossele Rosenblatt (1882-1933))/arr. Gilad Nezer (*1973): Psalm 126 ‘Shir hama’a lot’

- César Franck (1822-1890): Psalm 150 ‘Louez le Dieu ‘