Sinds april 2017 is Wouter Verhage vaste dirigent van het koor als opvolger van Bas Ramselaar die tot 2016 het koor 21 jaar heeft geleid. 

Biografie

Wouter Verhage studeerde hoofdvak Docent Muziek, Koordirectie en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Tijdens zijn studie volgde hij cellolessen bij Annika Sternlöf, Floris Mijnders en Anne van Laar, koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt, en kerkmuziek bij Theo Goedhart. Ook volgde hij een minorstudie zang bij Kees-Jan de Koning, Michael Chance en Peter Kooij, en was hij als zanger vaak actief bij projecten van de afdeling Oude Muziek.

Naast zijn conservatoriumstudie volgde Wouter diverse dirigeercursussen, waaronder de Kurt Thomascursus en de Canford Summer School of Music: een zomercursus voor orkestdirectie. Wouter zingt bij diverse gespecialiseerde ensembles zoals het Nederlands Kamerkoor, de Nederlandse Bachvereniging, Capella Amsterdam, Laurens Collegium Rotterdam, Bachkoor Holland, Kamerkoor Ars Musica en het Noëma-ensemble. Hij is in 2020 af­gestudeerd voor een masterstudie En­semble­zang aan het conservatorium van Den Haag.

Naast het St. Joris Kamerkoor is Wouter dirigent van Vocaal Ensemble Irrevocable en het Goudse orkest Intermezzo. Met MaNOj Kamps richtte hij in Den Haag de Stichting 20/21 op, met als doel (minder bekende) muziek van na 1900 voor het voetlicht te brengen, waar mogelijk in combinatie met andere kunstdisciplines.

Visie

Wouter is er vurig van overtuigd dat de Nederlandse jeugd meer zou moeten zingen, en vanuit dat ideaal zet hij zich al sinds 2004 in voor kinderen en jongeren op basisscholen en middelbare scholen. Zo organiseert hij talloze schoolprojecten rondom klassieke muziek, zoals het zingen van Händels Messiah, het bezoeken van het War Requiem van Britten, scholierenvoorstellingen van de Johannes en Matthäus Passion van Bach. Bij de Nederlandse Opera en Opera2day maakt hij projecten met bovenbouwleerlingen van het voorgezet onderwijs. Recent heeft Wouter samen met Saskia Koning de lied­bundel ‘Kijk! Ik ben een kikker’ ge­schreven. Een boek vol liedjes speciaal gericht op peu­ters en kleuters met een taalontwikke­lings­stoornis.