Klik hier voor het menu

Sinds april 2017 is Wouter Verhage vaste dirigent van het koor. Wouter treedt daarbij in de voetsporen van Bas Ramselaar die tot 2016 het koor 21 jaar heeft geleid. 

Biografie

Wouter Verhage studeerde hoofdvak Docent Muziek, Koordirectie en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Tijdens zijn studie volgde hij cellolessen bij Annika Sternlöf, Floris Mijnders en Anne van Laar, koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt, en kerkmuziek bij Theo Goedhart. Ook volgde hij een minorstudie zang bij Kees-Jan de Koning, Michael Chance en Peter Kooij, en was hij als zanger vaak actief bij projecten van de afdeling Oude Muziek.

Naast zijn conservatoriumstudie volgde Wouter diverse dirigeercursussen, waaronder de Kurt Thomascursus en de Canford Summer School of Music: een zomercursus voor orkestdirectie. Wouter zingt bij diverse gespecialiseerde ensembles zoals het Nederlands Kamerkoor, de Nederlandse Bachvereniging, Capella Amsterdam, Laurens Collegium Rotterdam, Bachkoor Holland, Kamerkoor Ars Musica en het Noëma-ensemble.

Naast het st. Joris Kamerkoor is Wouter dirigent van het Haags Matrozenkoor, het Monteverdi Kamerkoor Utrecht, het Leids Cantate Consort en is hij op projectbasis werkzaam bij de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Met MaNOj Kamps richtte hij in Den Haag de Stichting 20/21 op, met als doel (minder bekende) muziek van na 1900 voor het voetlicht te brengen, waar mogelijk in combinatie met andere kunstdisciplines.

Visie

Wouter is er vurig van overtuigd dat de Nederlandse jeugd meer zou moeten zingen, en vanuit dat ideaal zet hij zich al sinds 2004 in voor kinderen en jongeren op basis- en middelbare scholen. Zo organiseerde hij talloze schoolprojecten rondom klassieke muziek, zoals het zingen van Händels Messiah, het bezoeken van het War Requiem van Britten, scholierenvoorstellingen van de Johannes en Matthäus Passion van Bach. Bij de Nederlandse Opera en Opera2day maakt hij projecten met bovenbouwleerlingen van het voorgezet onderwijs.