Medewerking aan het Korenfestival Laren 2015 met o.a. uitvoering van de Missa Lauda Sion van Hendrik Andriessen.

Hendrik Andriessen schreef de Missa Lauda Sion in 1944 in opdracht van het Gezelschap van de Stille Omgang ter gelegenheid van het 6e eeuwfeest van het Mirakel van Amsterdam 1345-1945 (NB ongeveer half maart 1945; dat was zo ongeveer op het hoogtepunt van de hongerwinter….). Het is een zogenaamde ‘votiefmis’: een eucharistieviering die buiten het kader van het kerkelijk jaar valt. Zo’n mis wordt opgedragen vanuit een bepaalde devotie, bv. Maria of een heilige, of in dit geval het Heilig Sacrament.

Volgens de overlevering lag op 15 maart 1345 een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en hij vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en hij moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Na verloop van tijd bleek echter dat hij niet alleen de hostie onbescha­digd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Of dat nog niet ‘miraculeus’ genoeg was: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de nood­zakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden ‘deze gracie ende genade’ openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.