Klik hier voor het menu

Op zondagmiddag 10 december 2017 zong het St. Joris Kamerkoor een Festival of Lessons and Carols for Advent in de Grote of Martinikerk, Kerkstraat 4 te Doesburg. Deze dag is de tweede zondag van de Advent. Ondanks de sneeuwval kon de uitvoering gelukkig doorgang vinden. Op het programma stonden lezingen en liederen die behoren bij de Advent. Aanvang 15:30 uur.