Medewerking aan het slotconcert van de Bachdag Amersfoort 2018 in de Sint-Joriskerk.

Johann Sebastian Bach werkte nauw samen met het stadsbestuur om zijn composities te kunnen uitvoeren. Bekend zijn de brieven waarin Bach zijn ergernissen rondom zijn, volgens hem te beperkte, mogelijkheden uitte. Hij moest net als andere musici in zijn tijd opkomen voor zijn rechten en blijven vechten voor de goede zaak.

Bach was ook een dankbaar mens; dat blijkt uit de zogenoemde ‘Ratswahlcantates’ waarvan Bach er zo’n 27 moet hebben geschreven. Zo’n cantate werd uitgevoerd bij een wisseling van raadsleden. Zes van deze cantates zijn bewaard gebleven en ze gelden als de meest feestelijke composities uit Bach’s cantate-oeuvre. Zijn band met de stad Leipzig bleek onder andere ook uit de vele uitvoeringen in Cafe Zimmerman, waar hij onder andere ook het bekende vioolconcert in a-moll ten gehore bracht.

Een prachtig sprankelend programma, met een speciale rol voor het prachtige Naber-orgel van de Sint-Joriskerk. Dit keer ter ere van de stad Amersfoort!

- Sinfonia ‘Wir müssen durch viel Trübsal’ - BWV 146

- Cantate 'Gott, man lobet dich in der Stille' - BWV 120

- Cantate 'Wir danken dir, Gott, wir danken dir' - BWV 29

- Motet 'Fürchte dich nicht' - BWV 228

- Vioolconcert in a-moll - BWV 1042

- Cantate 'Lobe den Herren, den Mächtigen König der Ehren - BWV 137

Vocale solisten waren:

Maria Veldmaa - sopraan

Eline Welle - alt

Scott Welstead - tenor

David Visser - bas

De instrumentale begeleiding was door Cappella Maria Barbara o.l.v. Henk van Zonneveld en Rien Donkersloot bespeelde het Naber-orgel.

De algehele muzikale leiding was in handen van Wouter Verhage.