Klik hier voor het menu

Medewerking aan het slotconcert van de Bachdag Amersfoort 2018, Hof 1 te Amersfoort onder de titel 'Wir danken dir!' - 'Ratswahlcantates' ter ere van het stadsbestuur.

Johann Sebastian Bach werkte in zijn leven nauw samen met het stadsbestuur om zijn composities tot leven te kunnen brengen. Velen zijn bekend met de brieven waarin Bach zijn ergernissen rondom zijn, volgens hem beperkte, mogelijkheden uitte. Bach moest net als de musici in deze tijd opkomen voor zijn rechten en blijven vechten voor de goede zaak.

Bach was ook een dankbaar mens, dat blijkt uit de zogenoemde ‘Ratswahl cantates’ waarvan Bach er zo’n 27 moet hebben geschreven tijdens zijn leven. Zo’n cantate werd uitgevoerd als er een wisseling van raadsleden plaatsvond. Er zijn er zes van over gebleven en deze werken gelden als de meest feestelijke composities uit Bach’s cantate-oeuvre.

Dat Bach een band met de stad Leipzig had bleek onder andere ook uit de vele uitvoeringen in Cafe Zimmerman waar hij onder andere ook het beroemde vioolconcert in a-moll ten gehore bracht.

Een prachtig sprankelend programma, met een speciale rol voor het prachtige Naber-orgel uit de Joriskerk. Dit keer ter ere van de stad Amersfoort!

- Sinfonia ‘Wir müssen durch viel Trübsal’ - BWV 146

- Cantate 'Gott, man lobet dich in der Stille' - BWV 120

- Cantate 'Wir danken dir, Gott, wir danken dir' - BWV 29

- Motet 'Fürchte dich nicht' - BWV 228

- Vioolconcert in a-moll - BWV 1042

- Cantate 'Lobe den Herren, den Mächtigen König der Ehren - BWV 137

Vocale solisten waren:

Maria Veldmaa - sopraan

Eline Welle - alt

Scott Welstead - tenor

David Visser - bas

De instrumentale begeleiding was door de Cappella Maria Barbara o.l.v. Henk van Zonneveld en Rien Donkersloot bespeelde het Naber-orgel.

De algehele muzikale leiding was in handen van Wouter Verhage.