Concert met koormuziek uit Tudor-Engeland in de Sint-Joriskerk te Amersfoort.

Het concert was gewijd aan de turbulente periode van de Tudor-dynastie. Met gevaar voor eigen leven probeerden de voornamelijk katholieke componisten in dienst van het Engelse koningshuis te voorkomen dat ze in de gevangenis of aan de strop zouden eindigen. Door de breuk van Henri VIII met Rome en de daarop volgende kerkhervormingen in Engeland moesten zij hun componeerstijl namelijk drastisch aanpassen. De teksten moesten in het Engels in plaats van het Latijn en duidelijk verstaanbaar zijn. De polyfone schrijfstijl werd daarom vervangen door eenvoudigere koraalachtige composities, die veel beter te volgen waren voor het kerkpubliek.

Toch konden de muzikale grootmeesters van die tijd het niet laten om muziek te schrijven voor de vele schuilkerken, katholieke woonkamers en andere geheime locaties en verstopten ze op slimme wijze politieke boodschappen in de teksten en noten.

Het programma 'Dangerous Times' bevatte een schatkamer aan kerkmuziek, geschreven door hofcomponisten van de Tudors, met een hoofdrol voor de muzikale aartsvaders van de Anglicaanse kerkmuziek: Thomas Tallis en William Byrd.

- Thomas Tallis (ca. 1505-1585):

  * Te Deum in D-minor

  * Videte miraculum

  * Loquebantur variis linguis

- William Byrd (1543-1623):

  * Kyrie & Gloria uit 'Mass for five voices'

  * Vigilate

  * Deus venerunt gentes

  * Ne irascaris Domine

- Orlando Gibbons (1583-1625):

  * Hosanna to the Son of David

- Thomas Tomkins (1572-1656):

  * O praise the Lord

Medewerking aan het concert werd verleend door Harrie Nijhof als verteller.