Welkom bij het St. Joris Kamerkoor

Het St. Joris Kamerkoor is een gemengd kamerkoor met als standaardbezetting acht sopranen, acht alten, zes tenoren en zes bassen. Het koor heeft sinds het vertrek in november 2016 van Bas Ramselaar een succesvol kerstconcert uitgevoerd op 21 december 2016 onder leiding van Boudewijn Jansen tezamen met het Amersfoorts Jeugd Orkest. Vanaf januari 2017 werd het tijdelijke dirigeerstokje overgenomen door Wouter Verhage. Op 25 maart 2017 werd o.a. een zeer succesvolle concert gegeven met het Glasgow Chamber Choir en het Amersfoorts Jeugd Orkest in de St. Joriskerk in Amersfoort. In mei 2017 heeft het koor Wouter Verhage benoemd tot nieuwe vaste dirigent.

Wij zingen religieuze en religieus geïnspireerde muziek van alle tijden. Daarin beschouwen wij de tekst en muziek als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn er vooral op gericht om door onze muziek uitdrukking te geven aan de betekenis van de composities.

Onze ambitie is om in Amersfoort en omstreken een van de toonaangevende kamerkoren zijn. Dat doen we door thematische programma’s uit te voeren, waarin we niet terugschrikken voor een hoge moeilijkheidsgraad. Wij willen een hoge kwaliteit realiseren in onze expressie, zangtechniek en samenklank. Van onze leden verlangen we o.a. dat ze een goede stembeheersing hebben, bij voorkeur klassiek geschoold, zelfstandig kunnen zingen, aantoonbaar ruime koorervaring en aantoonbare leesvaardigheid van blad hebben en dat de kleuring van de stem past in het koor. 

We treden gemiddeld acht tot tien maal per jaar op, zowel in concerten als in religieuze context. Als de mogelijkheid zich aandient, treden wij daarbij incidenteel graag buiten onze gebaande paden, zoals bijvoorbeeld bij de medewerking aan het project 'Bach & bleekwater' van Esther Apituley in januari 2016.

De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond, in de regel in de Gerfkamer van de St. Joriskerk in het centrum van Amersfoort.

Heeft u Facebook, kijk dan ook eens op onze Facebook-pagina 

Het Amersfoortse St. Joris Kamerkoor begon zijn bestaan met een groepje enthousiaste koorzangers die een dirigent uit hun midden aanwezen. Nu behoort het tot de vooraanstaande koren van Amersfoort. 

Wouter Verhage, dirigent

Sinds april 2017 is Wouter Verhage vaste dirigent van het koor. Wouter treedt daarbij in de voetsporen van Bas Ramselaar die tot 2016 het koor 21 jaar heeft geleid. 

Wilt u meer weten van het St. Joris Kamerkoor, neemt u dan gerust contact op met onze secretaris Bert Meijer, telefoon 06-23365257 of via het contactformulier.

Meer contactinformatie