Welkom bij het St. Joris Kamerkoor

Het St. Joris Kamerkoor is een gemengd kamerkoor met als standaardbezetting acht sopranen, acht alten, zes tenoren en zes bassen. Het koor heeft sinds het vertrek in november 2016 van Bas Ramselaar een succesvol kerstconcert uitgevoerd op 21 december 2016 onder leiding van Boudewijn Jansen tezamen met het Amersfoorts Jeugd Orkest. Van januari 2017 tot begin mei 2017 wordt het tijdelijke dirigeerstokje overgenomen door Wouter Verhage. In die periode vallen met name de concerten met het Glasgow Chamber Choir in maart en mei (zie de agenda); op 25 maart wederom in samenwerking met het Amersfoorts Jeugd Orkest.

Wij zingen religieuze en religieus geïnspireerde muziek van alle tijden. Daarin beschouwen wij de tekst en muziek als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn er vooral op gericht om door onze muziek uitdrukking te geven aan de betekenis van de composities.

Onze ambitie is om in Amersfoort en omstreken een van de toonaangevende kamerkoren zijn. Dat doen we door thematische programma’s uit te voeren, waarin we niet terugschrikken voor een hoge moeilijkheidsgraad. Wij willen een hoge kwaliteit realiseren in onze expressie, zangtechniek en samenklank.

Wij treden gemiddeld acht tot tien maal per jaar op, zowel in concerten als in religieuze context. De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond, in de regel in de Gerfkamer van de St. Joriskerk in het centrum van Amersfoort.

Heeft u Facebook, kijk dan ook eens op onze Facebook-pagina 

Het Amersfoortse St. Joris Kamerkoor is opgericht in 1985 en werd eerst geleid door Marion van Zonneveld. Van 1996 tot 2016 stond het koor onder leiding van dirigent Bas Ramselaar. 

Onze dirigent

Tot 12 november 2016 stond het koor onder leiding van Bas Ramselaar. Op dit moment wordt het koor op projectbasis door diverse dirigenten geleid.

Wilt u meer weten van het St. Joris Kamerkoor, neemt u dan gerust contact op met onze secretaris Bert Meijer, telefoon (033) 462 1102.

Meer contactinformatie