Klik hier voor het menu

Evensong in de Sint-Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort. Aanvang 15:30 uur.

Op zondag 4 december 2022 verzorgt het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage de evensong in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Organist is Rienk Bakker.

Een Choral Evensong is een vesperdienst van ongeveer een uur die bijna volledig wordt gezongen door het koor. Het is een moment om tot rust te komen en te genieten van schoonheid in zang en muziek. Of je nu gelovig bent of niet: de kerk staat open voor iedereen.

De wortels van deze viering liggen in de reformatie, waarbij elementen zijn gebruikt uit de getijdengebeden die aan het einde van de dag in de kloosters werden gebeden: de vespers (het avondgebed) en completen (het nachtgebed). De liturgie die de Anglicaanse kerk tot op de dag van vandaag gebruikt, komt uit het Book of Common Prayer uit 1549. Na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534) kreeg de landstaal een prominente plaats in de liturgie van de nieuwe Kerk van Engeland. De muziek kreeg een paar decennia later vorm via grote componisten als William Byrd en Thomas Tallis. Speciaal voor deze dienst schreven zij polyfone koormuziek. Door elke nieuwe generatie componisten is nieuwe muziek toegevoegd aan het repertoire voor de evensong.

In deze dienst wordt de muziek met name gezongen door het koor. De gemeente participeert in stilte, terwijl het koor de gebeden en andere muziek zingt die met zorg zijn voorbereid. Iedereen voegt zich bij het koor in de geloofsbelijdenis, de acclamaties op de gesproken gebeden en het zingen van de hymnes.

Iedereen gaat staan voor de geloofsbelijdenis die door de voorganger wordt uitgesproken.Vervolgens worden de gebeden gezongen door het koor en de voorzanger. Aan het einde worden al onze gebeden verzameld in het gebed van de dag, het gebed voor vrede, en het gebed voor bijstand tegen alle gevaren in de nacht. Hierna zingt het koor een anthem. Dat is een groter koorwerk dat meestal een muzikale meditatie biedt op een bijbeltekst. Tot slot volgen nog de gesproken gebeden, een hymne, en de zegen.

De toegang is vrij; collecte na afloop (NB aan de organisatie van de evensongs zijn hoge kosten verbonden; het streefbedrag voor de collecte is € 5 per persoon gemiddeld om toekomstige evensongs mogelijk te blijven maken).

Op het programma o.a.:

- John Tavener: Psalm 121 'hymn to the mother of God'

- Gabriel Jackson: Preces and Responses

- G.C. Martin: chant Psalm 122

- Charles Villiers Stanford: Magnificat & Nunc dimittis in A

- Benjamin Britten: 'A hymn to the virgin'