Klik hier voor het menu

Festival of Lessons & Carols in de Sint-Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort, m.m.v. Rien Donkersloot - orgel. Aanvang 19:30 uur. Toegang vrij, collecte na afloop.

Het St. Joris Kamerkoor organiseert dit jaar zelf een Festival of Lessons and Carols, naar voorbeeld van de viering die in de Anglicaanse traditie vlak voor Kerstmis plaatsvindt. Aan de hand van negen korte bijbellezingen (de ‘lessons’) wordt het verhaal van de belofte van de komst van de Messias en de geboorte van Jezus verteld. Deze lessons worden afgewisseld met het zingen van kerstliederen, hymnen en andere koormuziek (de ‘carols’). Een deel van deze liederen kan worden meegezongen door de bezoekers. Onze uitvoering heeft dit jaar 'Maria' als thema. Zo zijn in de viering o.a. enkele Mariamonologen en gedichten opgenomen.

De eerste liturgie voor Nine Lessons and Carols werd in 1880 samengesteld door Edward Benson, bisschop van Truro (Cornwall). Het werd gelijk een jaarlijkse traditie en al snel namen andere kerken de viering over. Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter wereld plaats.

De toegang is vrij (het is immers geen concert, maar een viering), maar aan de organisatie zijn wel aanzienlijke kosten verbonden. Daarom wordt de bezoekers bij de collecte naar draagkracht een redelijk deel gevraagd van wat voor een uitvoering in concertvorm wordt betaald. In dit geval betekent dat gemiddeld tussen vijf en tien euro per persoon. Het is ook mogelijk om tijdens de viering dan wel na afloop via een QR-code een bijdrage te betalen (de code op de flyer verwijst alleen naar de voorpagina van onze website).

Nadere gegevens worden t.z.t. bekend gemaakt.