Evensong in de Sint-Joriskerk te Amersfoort o.l.v. Wouter Verhage. Organist was Henk Veldman.

De 'oude' serie Vespers in de Sint-Joriskerk (zes zaterdagen per jaar sinds 2002) is samengevoegd met een nieuwe serie evensongs op de zondagmiddag, eveneens in de Sint-Joriskerk. Per kerkelijk jaar (gerekend van het begin van de Advent tot de laatste (27e) zondag na Trinitatis) kunnen zo twaalf Evensongs worden gehouden:

  • vier op de zondagen in de Advent
  • vier op de eerste vier zondagen van de Vastentijd
  • vier op de zaterdagen rond Maria Lichtmis
  • met Pinksteren, de Vredesweek en rond 31 oktober.

De Evensongs worden georganiseerd door de Raad van Kerken Amersfoort en worden bij toerbeurt muzikaal ingevuld door enkele Amersfoortse koren, waaronder het St. Joris Kamerkoor.

Het dagelijks zingen van de evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor, verbonden aan kerk, kathedraal of college. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele Engelse componisten zich hebben toegelegd op het schrijven van muziek voor de Choral Evensong. De liturgie is al eeuwenlang dezelfde en staat als een huis met haar psalmen en twee schriftlezingen ('lessons'), gevolgd door de 'canticles', bestaande uit het Magnificat (de lofzang van Maria) en het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) uit het evangelie volgens Lukas.

De evensongs hebben anno 2020 meer een culturele dan kerkelijke status. Met andere woorden: je hoeft geen lid van een kerk te zijn om te komen genieten van de prachtige Engelse koormuziek, afgewisseld met momenten van rust en bezinning. Een Evensong geeft de dag een muzikale 'break'.

Op het programma o.a. het 'Magnificat & Nunc dimittis in D' van Georg Dyson, de anthem 'Wash me throughly' van Samuel Wesley, de Preces & Responses van Richard Ayleward en 'Hear my prayer', O Lord van Henry Purcell.