Medewerking aan voorstelling 'Bach & Bleekwater' van altvioliste Esther Apituley in theater Flint - Amersfoort. 

Het muziektheaterfestival Esther Apituley’s Locomotive presenteert een programma waarin klassieke muziek in een theatrale setting centraal staat. De crew bestaat uit een bont gezelschap, een strijkkwartet dat ook kan zingen, een bassist die klassiek strijkt en electrische geluiden tovert, een saxofonist die mond orgelt, een concertpianist die swingt, een virtuoze percussionist, een mooie actrice en een verleidelijke bariton.

Hoofdonderdeel van de Festivaldag is de muziekvoorstelling Bach & Bleekwater. In Bach & Bleekwater neemt Esther het publiek mee in haar muzikale verbeelding met persoonlijke verhalen. Over de voetreis van Bach die eindigt in de Chaconne, de ééndagsvlieg die altviool wil leren spelen en de ontmoeting van de linker hersenhelft met de rechterhersenhelft. Samen met een top artistiek team worden de verhalen en mijmeringen tot klinken gebracht in zowel authentieke klassieke werken als vrije improvisaties.

Bach & Bleekwater is een hardhandige ontmoeting tussen twee werelden: die van de Hoge Kunst en die van de Hoge Nuchterheid. Twee dames, een Violiste (Esther Apituley) en een Schoonmaakster (Leny Breederveld) ontmoeten elkaar bij toeval, waarschijnlijk door een planningsfout, maar het kan ook zijn dat alle bewegingen van het onverklaarbare Heelal van de Big Bang tot nu maar één doel hadden: deze twee mensen in het hier en nu bij elkaar duwen.

Muzikale en scenische bijdrage van het St. Joris Kamerkoor tijdens deze voorstelling was het 'Crucifixus' uit het Credo van de Hohe Messe BWV 232 van Johann Sebastian Bach en het voor de serie voorstellingen door Bob Zimmerman op tekst van Ko van den Bosch gecomponeerde 'Bleekwaterlied'.