Klik hier voor het menu

Op zaterdagmiddag 2 december 2017 zong het St. Joris Kamerkoor een Festival of Lessons and Carols for Advent in de Sint-Joriskerk, Hof 1, te Amersfoort. Deze dag is de vooravond van de eerste zondag van de Advent en daarmee het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Op het programma stonden lezingen en liederen die behoren bij de Advent. Aanvang 17:00 uur.