Concert in de Sint-Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort, o.l.v. Wouter Verhage met 'Membra Jesu nostri' en andere passiecantates van Dietrich Buxtehude.

Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) was een van de markantste muzikale vertegen­woordigers van de Noord-Duitse barok. Ons concert bestond vanavond geheel uit (vocale) werken van deze com­ponist, met als belangrijkste onderdeel zijn Membra Jesu nostri, een serie van zeven passie­cantates op meditatieoverwegingen over het gekruisigde lichaam van Jezus. Dit werk stond eerder in 1997 en 2007 op de lessenaar en het werd dus hoog tijd om die weer een keer uit te voeren. Naast dit werk stonden nog enkele andere cantates van Buxtehude voor de passietijd op het programma.

Buxtehude oefende vooral door zijn vrije orgelcomposities grote invloed uit in Noord-Duitsland. Zo ook op Johann Sebastian Bach, die zijn werken heeft bestudeerd en op zijn twintigste vierhonderd kilometer op en neer liep van Arnstadt naar Lübeck om hem te horen spelen. Met zijn oudste broer Johann Christoph heeft hij door het maken van handgeschreven kopieën bijgedragen aan het behouden van be­langrijke onderdelen van Buxtehudes oeuvre.

Het complete programma was:

- Jesu, meines Lebens Leben BuxWV 62

- Fried- und Freudenreiche Hinfahrt BuxWV 76

   *   Mit Fried- und Freud ich fahr dahin BuxWV 76a

   *   Klaglied BuxWV 76b

- Nimm von uns, Herr, du treuer Gott BuxWV 78

- Membra Jesu nostri BuxWV 75

Instrumentale medewerking werd verleend door Cappella Maria Barbara o.l.v. Henk van Zonneveld.

Vocale solisten waren:

- Noëlle Drost - sopraan

- Wendy Roobol - sopraan

- Kaspar Kröner - altus

- Albert van Ommen - tenor

- Kees Jan de Koning - bas

Het concert werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Amersfoort, Mien van ’t Sant Fonds, KF Heinfonds en Het Cultuurfonds (Sayers Fonds).

          (Sayersfonds)