Op zondag 10 december 2017 zingt het Sint Joriskamerkoor een Festival of Lessons and Carols in de Grote of Martinikerk, Kerkstraat 4 te Doesburg. Deze dag is de tweede zondag van de Advent. Op het programma staan lezingen en liederen die behoren bij de Advent. Aanvang is 15:30 uur, toegang op basis van collecte.