Op zaterdag 2 december 2017 zingt het Sint Joriskamerkoor een Festival of Lessons and Carols in de St. Joriskerk, Hof 1, te Amersfoort. Deze dag is de vooravond van de eerste zondag van de Advent, en idem het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Op het programma staan lezingen en liederen die behoren bij de Advent. Aanvang is 17:00 uur, toegang op basis van collecte.